Jakie wyzwania wzrostu stoją przed trwale wygrywającą organizacją?

Dzisiejsze czasy wymagają od firm stałego rozwoju i doskonalenia się, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Rozwiązywanie wyzwań związanych z rozwojem to nie tylko konieczność, ale także ogromna szansa na osiągnięcie wyjątkowych wyników. Ale gdzie dokładnie można znaleźć te szanse? Jak można pokonywać trudności i zamieniać je w sukces? Na które trendy warto zwrócić uwagę, planując strategię firmy?

W dniu 23 października podczas webinarium organizowanym przy współpracy z ICAN Institiute oraz  MIT Sloan Management Review Polska uczestnicy uzyskali odpowiedzi na te pytania oraz dowiedzieli się, jakie czynniki wpływają na wzrost organizacji i jak sprawnie przezwyciężać bariery, które mogą stanąć na jej drodze.

Nasi eksperci

Webinarium, prowadzone przez Joannę Koprowska, redaktorkę MIT Sloan Management Review Polska, zgromadziło ekspertów Inventity Foundation, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem:

 • Wojciech Szapiel CEO INVENTITY FOUNDATION
  Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®.  
 • Anna Szymczak STRATEGIC ADVISOR
  Ania od ponad 10 lat swoje doświadczenie buduje w obszarze zarządzania innowacjami. Wspiera organizacje w tworzeniu strategii budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o technologię oraz w komercjalizacji innowacji.
 • Przemysław Wasilewski MANAGING PARTNER INVENTITY FOUNDATION
  Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

webinarium Inventity Foundation

Podczas dyskusji omówiono

 • Najnowsze trendy w zarządzaniu biznesem.
 • Kluczowe wyzwania, jakie stoją przed firmami w kontekście wzrostu.
 • Strategie i narzędzia pomocne w identyfikowaniu i wykorzystywaniu możliwości wzrostu.
 • Sposoby na rozpoznawanie i wykorzystywanie okazji wzrostu w dynamicznym środowisku biznesowym.

Webinarium dostarczyło uczestnikom wglądu w najnowsze trendy w zarządzaniu biznesem i pomogło zrozumieć, jakie kroki mogą być podjęte w celu budowy trwale wygrywającej organizacji. Udostępniamy nagranie 

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie Wyzwań Wzrostu? Skontaktuj się z nami.

Jeśli nie masz jeszcze książki Wyzwań Wzrostu zapraszamy do sklepu Inventity.