Korpo i co potem… ? Wywiad z Ryszardem Kaczmarkiem, doradcą Growing Pains Strategy®

IF: Jaki charakter ma obecnie Twoja praca, na czym ona polega i co cenisz najbardziej? Co się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilku lat w Twoim życiu zawodowym?
RK: Praca polega na doradzaniu firmom aby bardziej efektywnie wykorzystywały swój potencjał. Według badań w polskich firmach jest niewykorzystane około 35% rezerw. Poprzez tworzenie wspólnie z firmami map strategii, wpływam na ich rozwój. W ciągu ostatnich lat zmieniło się to, że po ponad 25 letnim aktywnym czasie w zarządzaniu firmami, mogę się dzielić swoim doświadczeniem, już bez tego napięcia jakie towarzyszy w codziennym działaniu operacyjnym i mogę się skupić na tym co jest najważniejsze dla rozwoju firm dla których pracuję.

IF: Dlaczego warto spróbować takiej formy pracy?
RK: Ponieważ można doznać olbrzymiej satysfakcji jak firmy się zmieniają po wspólnej pracy z nami. Bo spotykamy nowych ciekawych ludzi i mogę ich wspierać w ich rozwoju. Mam możliwość pracować z firmami z różnych branż.

IF: Jakie cechy powinien posiadać profesjonalny doradca?
RK:

  • Powinien umieć słuchać.
  • Powinien umieć zadawać pytania, które zmuszają do myślenia.
  • Powinien patrzeć na firmę z szerokiej perspektywy.
  • Powinien umieć połączyć różne zjawiska występujące w firmie.
  • Powinien być otwarty na zdanie innych ale umieć wybrać najlepsze rozwiązanie.

​​​​IF: Z jakimi firmami lubisz pracować?
RK: Nie mam ulubionych branż, każda jest ciekawa i stanowi wyzwanie aby sobie ją przybliżyć. Niezależnie od branży, wiele zjawisk jest podobnych, które potrzebują podobnych rozwiązań.

​​​​IF: Z perspektywy czasu uważasz, że przedsiębiorstwa są otwarte na zmianę? Czy jest to jednak długi i żmudny proces?
RK: Firmy z którymi współpracujemy, czują potrzebę zmian i starają się je wprowadzać jak najszybciej. Niekiedy zmiany wymagają dłuższego czasu ale w takich przypadkach dysponujemy odpowiednimi narzędziami, które ten proces wspierają.

​​​​IF: Korporacja czy raczej mniejsza organizacja – co polecasz wchodzącym na rynek pracy?
RK: Uważam, że warto rozpocząć pracę w korporacji aby nabrać doświadczenia i umiejętności pracy w zespole ale potem rekomenduję rozwój w mniejszych organizacjach w których mamy szansę na większą kreatywność.

​​​​IF: Czy Covid dużo zmienił w Twojej pracy? Jak pracować w rozproszonym zespole? Jak pracować z klientem i jego zespołami, których nie znałeś wcześniej, z którymi nie przebywasz na co dzień i z którymi nie tak często się widujesz jak w projektach przed Covidem?
RK: Paradoksalnie Covid zdecydowanie poprawił warunki pracy, której większość mogę wykonywać z domu co wpływa na mój osobisty komfort. Praca zdalna poprawiła jakość pracy. Łatwiej jest zebrać rozporoszony zespół na spotkanie online i w sprawach operacyjnych taka forma wpływa na poprawę codziennego działania. Szybciej można reagować na różne sytuacje i szybciej można rozwiązywać problemy co prowadzi do bardziej efektywnego biznesu. Warto jednak od czasu do czasu zorganizować spotkanie offline celem budowania relacji.

​​​​IF: Proszę dokończ zdanie: Zostałem Doradcą bo…
RK: Zostałem Doradcą bo mam doświadczenie i umiejętności, którymi mogę się dzielić i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju firm w Polsce.

Wywiadu udzielił:
Ryszard Kaczmarek, Doradca Growing Pains Strategy®
Specjalizacja: 
Operations, Strategy, Sales, Process Optimization, Project Management, Change management

Ryszard doświadczenie zawodowe budował współpracując z firmami z sektora paliwowego i paliw odnawialnych oraz sektora rolniczego. Zarządzał organizacjami o obrotach sięgających kilkudziesięciu mln EUR na rynkach polskim i niemieckim. Był odpowiedzialny za kompleksowy rozwój tych organizacji.

Zajmował się m.in. obszarami zabezpieczania transakcji, pozyskiwania źródeł finansowania, negocjacjami z instytucjami kredytowymi i faktoringowymi. Odpowiadał za zwiększenie efektywności biznesowej poprzez zmianę struktury organizacyjnej, wypracowanie, wdrożenie oraz implementację nowych strategii biznesowych. Zarządzał ryzykiem w zakresie zabezpieczeń transakcji walutowych. Odpowiadał za logistykę dostaw w ramach transportu intermodalnego. Implementował w organizacjach nowoczesne procesy komunikacji i zmiany poprzez świadome budowanie kultury organizacyjnej.

Współpracował również na linii biznes <> IT, wdrażając systemy IT do zarządzania firmą mające na celu szybkie raportowanie płynności finansowej, stanów magazynowych, towarów w drodze, a w konsekwencji poprawę trafności podejmowanych decyzji biznesowych.

Ekspert w konferencjach dla branży paliw płynnych organizowanych przez Orlen, POPIHN, Polską Izbę Paliw Płynnych.

Kontakt: biuro@inventity.net

Wejdź na stronę naszego sklepu i zamów książkę „Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację”! Do książki dołączamy darmową konsultację biznesową, podczas której pomożemy wstępnie zidentyfikować obszary o najsilniejszym potencjale wzrostu Twojej firmy.

Potrzebujesz porady lub konsultacji w sprawach biznesowych? Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci skrupulatnie przeanalizują Twoją sytuację i zaproponują spersonalizowane rozwiązania, dopasowane do Twoich potrzeb.