0
Zjawisko “Growing Pains” a wielkość firmy

“Bóle wzrostowe” (ang. “Growing Pains”) występują na skutek nieodpowiedniego do wielkości i złożoności firmy rozwoju organizacyjnego. Są objawem tego, że rozwój firmy nie przebiega prawidłowo. Pojawiają się jako sygnał ostrzegawczy i wskazują na konieczność przejścia firmy na kolejny poziom rozwoju organizacyjnego. Są zbiorem zasadniczych wskaźników mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe firmy.

Paradoksalnie – wynikają z odnoszonych przez firmę sukcesów, a nie porażek. Niemniej jednak, są równocześnie problemem samym w sobie, jak i oznaką zasadniczego problemu systemowego w firmie. Chodzi o niedopasowanie infrastruktury danej organizacji do jej wielkości i charakteru. Oznacza to, że zasoby, systemy operacyjne i zarządcze oraz kultura firmy (cztery najważniejsze wartości Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®) nie zostały rozwinięte w stopniu odpowiednim do jej wielkości, złożoności i poziomu wzrostu.

Zasadniczo można przyjąć, że kiedy organizacja podwaja swoją wielkość (mierzoną w przychodach lub w wysokości produkcji czy rocznego budżetu lub liczbie pracowników), konieczna jest zmiana jej infrastruktury. Jeśli to nie następuje, problemy związane ze wzrostem będą się mnożyć.

Jeżeli ich przyczyny nie zostaną odpowiednio zdiagnozowane i rozwiązane, to problemy, a nawet ryzyko upadku, nie ominą nawet firm odnoszących sukcesy. Dlatego, aby sobie z nimi poradzić, najpierw należy je rozpoznać, a następnie ocenić stopień ich nasilenia.

Metodyka Growing Pains Strategy® pozwala znaleźć te wąskie gardła organizacji i zaplanować proces poprawy jej efektywności.

10 najczęstszych codziennych symptomów „bólów wzrostowych” firmy:

 1. Pracownicy mają poczucie, że dzień jest za krótki na wykonanie wszystkich zleconych zadań
 2. Pracownicy spędzają zbyt dużo czasu na „gaszeniu pożarów”
 3. Wielu pracowników nie wie, co robią inni
 4. Pracownicy nie wiedzą, w jakim kierunku zmierza firma
 5. Jest za mało dobrych menedżerów
 6. Panuje ogólne przekonanie, że „jeśli chcę, żeby coś było zrobione dobrze, muszę to zrobić sam”
 7. Większość uważa, że spotkania są stratą czasu
 8. Choć tworzy się plany, nie są wcielane w życie, zadania nie są realizowane
 9. Część pracowników jest niepewna swojego miejsca w firmie
 10. Wzrost sprzedaży nie idzie w parze ze wzrostem zysków
Narzędzia stosowane w metodyce Growing Pains Strategy®
Badanie Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®
Planowanie Strategiczne
Przywództwo i rozwój zarządzania, budowanie zespołu
Projektowanie struktury organizacyjnej
Projektowanie systemu zarządzania efektywnością
Zarządzanie kulturą
Metodyka oczami jej wynalazcy

Rozwijanie firmy bez planu działania jest jak żeglowanie przeciekającą łodzią po nieznanych wodach w otoczeniu rekinów. Jeden błąd może kosztować życie. Tak jak załoga łodzi marzy o przewodniku, który pomoże jej w nawigacji, naprawi ją i przekaże niezbędną wiedzę, tak kierownictwo firm potrzebuje przewodnika, który pomoże w procesie rozwoju organizacji.

prof. Eric Flamholtz

Growing Pains a wyniki finansowe firmy

Nasze badania empiryczne pokazują, że istnieje statystycznie duża zależność pomiędzy występowaniem “bólów wzrostowych”, a wynikami finansowymi. Zmienne zastosowane w modelu “Bólów wzrostowych” wpływają na 80% marży brutto i 55% zysku operacyjnego.
Pod względem statystycznym istnieje istotny związek pomiędzy Piramidą Rozwoju Organizacyjnego® i wskaźnikiem rentowności (ROI).

Istnieją poziomy progowe “bólów wzrostowych”, które są niebezpieczne lub niezdrowe dla przyszłych wyników finansowych. Są też podstawy do twierdzenia, że istnieje maksymalny poziom dopuszczalnych „bólów wzrostowych”, po którego przekroczeniu kondycja finansowa firmy staje się zagrożona. Ten maksymalny poziom plasuje się mniej więcej w okolicy 30 punktów. Oznacza to, że aby zwiększyć swoje szanse na zyskowność, firma powinna utrzymywać natężenie dotykających ją „bólów wzrostowych” poniżej 30 punktów.

Klucz do sukcesu firmy jest inny dla poszczególnych etapów jej rozwoju

Firmy się przeobrażają. Ich różne etapy rozwoju w dużej mierze związane są z wysokością osiąganych rocznych przychodów. Ramowe zasady pozwalają określić najważniejsze etapy, przez które przechodzą wszystkie organizacje w trakcie rozrastania się. W zależności od fazy, w jakiej znajduje się firma, musisz wyznaczać inne cele rozwojowe, i skoncentrować się na rozwoju różnych poziomów Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®.

Wartość planowania strategicznego

Jedną z osi metodyki Growing Pains Strategy jest planowanie strategiczne. Prawdziwą wartością planowania strategicznego nie jest sam plan, lecz proces planowania, systematyczne analizy, dyskusje i rozwiązywanie konkretnych problemów.

„Plany nic nie znaczą. Liczy się planowanie” / Dwight Eisenhower, były prezydent USA, Naczelny Dowódca Alianckich Sił Zbrojnych w Europie podczas II wojny światowej

Czynniki decydujące o sukcesie polskich przedsiębiorstw

Jakie czynniki decydują o sukcesie polskich przedsiębiorstw?
Co wyróżnia firmy, które skutecznie pokonują etapy rozwoju omijając napotykane na każdym z nich pułapki? Aby dotrzeć do czynników ograniczających wzrost i rozwój firm przebadaliśmy niemal 800 polskich organizacji.

Oto 3 najważniejsze wnioski:

 1. Brak odpowiednich kompetencji z zakresu skalowania i rozwijania przedsiębiorstw.
 2. Problemy z komunikacją wewnętrzną – powód niedoinformowania i dezorientacji pracowników.
 3. Luki kompetencyjne w zarządzaniu zespołami.