Nie można zarządzać czymś, co nie jest mierzone. Poznaj Growing Pains Strategy® wsparte systemem monitorowania realizacji celów.

Doradztwo strategiczne

Dlaczego firmy odnoszące sukcesy często zbaczają z drogi wzrostu?

Po wielu latach doświadczeń i pracy z metodyką skalowania przedsiębiorstw Growing Pains® wiemy, że do odniesienia trwałego sukcesu firmy niezbędne jest przeprowadzenie dwóch rodzajów zmian: zmiany roli i stylu zarządzania oraz zmiany struktury i architektury organizacji.

Są to trudne procesy z uwagi na przeszkody operacyjne i częsty brak doświadczenia menedżerów w sprawnym prowadzeniu organizacji i jej pracowników przez etap zmian. Z tego względu tak istotną kwestią jest poszerzanie ich kompetencji w tym zakresie. Stawiamy na nieustanny rozwój, dlatego przeprowadzane przez nas doradztwo strategiczne to propozycje rozwiązań zapewniających nie tylko stabilizację firmy na rynku, ale przede wszystkim wdrażanie sposobów działania umożliwiających osiągnięcie oczekiwanego rozwoju. Jest on jednak nierzadko powodem kolejnych problemów z prowadzeniem organizacji. Również i te kwestie musi uwzględniać proces planowania strategicznego.

Firma w trakcie rozwoju odczuwa “bóle wzrostowe”, które są naturalnym elementem zwiększenia rozmiaru organizacji. Ignorowanie problemów związanych ze zmianami firmy istotnie blokuje jej trwały rozwój i jest często początkiem szeregu kryzysów i niepowodzeń. Identyfikujemy listę Barier Wzrostu.

 

Doradztwo strategiczne wsparte metodyką Growing Pains®

Metodyka, na której opieramy projekty doradcze, pozwala tworzyć procesy strategicznego planowania w organizacji i rozwijać zarządzanie efektywnością. Nie bez znaczenia w tym wypadku jest znajomość najwydajniejszych rozwiązań i nowoczesnych sposobów na lepsze prowadzenie działalności gospodarczej w każdej formie. Nasi specjaliści nieustannie poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie. Każdy proces planowania strategicznego jest bardzo przemyślany i dopasowywany indywidualnie do konkretnego przedsiębiorstwa. Profesjonalne doradztwo to spore wsparcie zarówno dla małych, jak i średnich czy dużych organizacji.

Podejście to zapewniło sukces wielu międzynarodowym firmom, m.in.: IBM, Allianz czy Starbucks.

Jako jedyni posługujemy się metodyką skalowania przedsiębiorstw Growing Pains® na polskim rynku, mając wyłączną licencję na tutejszy region. Z metodyki skorzystali m. in.:

  • szefowie firm o ugruntowanej pozycji oraz ich pracownicy;
  • młodzi przedsiębiorcy;
  • przedstawiciele sektora venture capital

Growing Pains®a polscy przedsiębiorcy

Dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami, pozwoliło nam przeprowadzić szeroko zakrojony projekt badawczy, dostosowujący metodykę Growing Pains® do polskich realiów. Współpracujemy z organizacjami działającymi w wielu branżach. Tym samym nasze doradztwo strategiczne jest doskonale dopasowane do potrzeb konkretnego podmiotu. Usługi świadczymy na terenie całej Polski. Zachęcamy do kontaktu wszystkich właścicieli przedsiębiorstw mających siedzibę w Polsce – świetnie znamy krajowy rynek, dzięki czemu skutecznie pomagamy w szybkim rozwoju. Nasza firma doradztwa strategicznego gwarantuje uniknięcie problematycznych sytuacji powstających przy zwiększaniu efektywności danej organizacji.

Badania wskazały, że “ból wzrostowy” jest naturalnym elementem rozwoju firmy. Ignorowanie go potęguje wiele ryzyk, przy czym polskie firmy zachowują swoją szczególną specyfikę rozwoju.

Zachęcamy do przeglądu wyników naszego badania.

Cele i efekty procesów doradztwa strategicznego Growing Pains®

Nasi Licencjonowani Doradcy Growing Pains Strategy® dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, stosując sprawdzone metodyki, procesy i narzędzia, wspierając firmy w procesie transformacji. Umożliwiają zmianę organizacji z etapu młodej nieuporządkowanej do profesjonalnie i systemowo zarządzanej.  Przekłada się to na osiągane zyski. Polepszenie wyników finansowych to z kolei wiele nowych możliwości w zakresie rozwoju firmy. Doradztwa strategicznego nie należy zatem bagatelizować – to ważny, a nierzadko wręcz kluczowy element efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nasi specjaliści zapewniają pełne wsparcie, przedstawiając optymalne metody dalszego kierowania przedsiębiorstwem w celu zmaksymalizowania przychodów. Znaczenie planowania strategicznego jest jednak szersze – właściwa strategia to także zwiększenie renomy organizacji na rynku.

 

Wejdź na stronę naszego sklepu i zamów książkę „Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację”! Do książki dołączamy darmową konsultację biznesową, podczas której pomożemy wstępnie zidentyfikować obszary o najsilniejszym potencjale wzrostu Twojej firmy.

Potrzebujesz porady lub konsultacji w sprawach biznesowych? Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci skrupulatnie przeanalizują Twoją sytuację i zaproponują spersonalizowane rozwiązania, dopasowane do Twoich potrzeb.