0
Badania diagnostyczne i mapa strategii

Badania diagnostyczne pozwalają precyzyjnie zdefiniować wąskie gardła rozwoju organizacji. Mapa Strategii to natomiast wynik procesu, który ma za zadanie wypracować cele Twojej firmy w horyzoncie 3-5 lat oraz plan operacyjnego dojścia do tych celów. Cały proces zdefiniuje, gdzie chcesz, aby Twoja firma była i sprawia, aby ta wizja Organizacji Osiągającej Trwały Sukces stała się rzeczywistością.

Zobacz więcej
Audyty

Zastanawiasz się nad efektywnością obszarów sprzedażowo-marketingowych, finansowych, technologicznych, produkcyjnych? Przyjrzymy się wybranym przez Ciebie obszarom i sprawdzimy efektywność procesów w nich zachodzących. Proces audytu kończy się raportem z wnioskami i rekomendacjami zmian.

Zobacz więcej
Transfer technologii

Współpracując z przedsiębiorcami i naukowcami uczestniczymy w pracach badawczych, prowadzimy warsztaty tematyczne oraz wspieramy inicjatywy edukacyjne, które mają inspirować do prac nad innowacyjnymi projektami i rozwijać postawy przedsiębiorcze. Naszym zadaniem jest stymulowanie powstawania i wdrażanie innowacji technologicznych, organizacyjnych oraz nowych rozwiązań na poziomie modelu biznesowego.

Zobacz więcej
ESG
ESG

Rosnąca świadomość zagrożeń środowiskowych i postęp cywilizacyjny sprawia, że decyzje konsumentów są coraz częściej podejmowane ze świadomością wpływu, jaki sami mają na otaczający ich świat.  Ten trend wydaje się być nie do zatrzymania stąd nowe podejście rynków kapitałowych i regulatorów, którzy dostosowują zasady działania biznesu (ESG) do narastających oczekiwań. Spektrum wpływu produkcji i dystrybucji dóbr na otoczenie jest tak szerokie, że w konsekwencji już w najbliższych latach w zasadzie każdy podmiot biznesowy powinien zająć się tym zagadnieniem.

Zobacz więcej