0
Stymulujemy i wspieramy
Stymulujemy rozwój innowacyjności polskich firm dzięki zastosowaniu metodyki popartej 40-letnimi badaniami prowadzonymi na całym świecie na ponad 30 000 przedsiębiorstw.

Stymulujemy i wspieramy rozwój firmy poprzez rozwiązania umożliwiające pokonywanie Barier Wzrostu, począwszy od strategii długofalowego wzrostu, przez strategie produktowe, których celem jest wypracowanie nowych dźwigni wzrostu, innowacyjnych rozwiązań, po obszary operacyjne, w tym doskonalenie umiejętności zarządczych zespołów. Identyfikujemy pięć najważniejszych celów każdego procesu:

1. transfer technologii

2. przyspieszenie procesu innowacji

3. rozwój innowacji zorientowanych na kreowanie wartości

4. zarządzanie wszystkimi etapami procesu innowacyjnego

5. zdobycie przewagi nad konkurencją

Usługi
Zakres naszych usług w obszarze innowacyjności i transferu technologii
  1. zarządzanie innowacjami i portfelem projektów
  2. strategia rozwoju i skalowanie firmy
  3. dotacje B + R
  4. wsparcie twórców w komercjalizacji wynalazków
  5. współpraca ze startupami
Akredytacja
Posiadamy akredytację Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

Dzięki Akredytacji możemy pośredniczyć między nauką a gospodarką. Wynalazcom oraz naukowcom pomagamy tworzyć firmy zorientowane na stabilny wzrost. Wspieramy je w zakresie strategii, transferu technologii (w tym sprzedaż patentów, licencji, know-how) i współpracy przemysłowej. Więcej na temat Akredytacji przeczytasz TUTAJ.

Ekosystem Transferu Technologii
Platforma Brokeringu Innowacji

Stworzyliśmy Platformę Brokeringu Innowacji. Dzięki niej sprawiamy, że innowacyjne projekty uczelni i jednostek badawczych trafiają na rynek. Naukowcom i wynalazcom udzielamy kompleksowego wsparcia w procesie komercjalizacji pomysłu lub badań. Prowadzimy procesy oceny potencjału rynkowego, procesy w zakresie ochrony wynalazku, wyboru ścieżki komercjalizacji oraz identyfikacji właściwego inwestora. W partnerstwie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzimy Centrum Brokeringu Technologii.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Napisz do nas, porozmawiajmy o procesach innowacyjności w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami
Dla kogo przeznaczone są nasze usługi w zakresie transferu technologii

Wspieramy różne typy podmiotów na ich drodze do innowacyjności. Dla każdej z grup mamy innego rodzaju ofertę i dedykowany proces współpracy. Osią naszej pracy z klientami jest jednak każdorazowo metodyka Growing Pains Strategy®, która porządkuje obszar dotyczący innowacyjności i pozwala zaszyć go w DNA firmy.

MŚP (Hidden Champions)

Dynamicznie rozwijające się firmy, które odniosły sukces na lokalnym rynku i chcą skalować swoją organizację nawiązując współpracę z inwestorami lub realizując ekspansję zagraniczną.

Pomagamy wdrażać systemy zarządzania efektywnością, planowania strategicznego i korporacyjne usługi finansowe. Oferujemy usługi doradztwa strategicznego i operacyjnego wsparte szkoleniami dla menedżerów.

Fundusze VC | PE

Funduszom oferujemy wsparcie w identyfikacji i wyborze najlepszych projektów technologicznych pod inwestycje oraz w budowaniu relacji z ko-inwestorami. Realizujemy również programy akceleracyjne dla spółek ubiegających się o inwestycje.

Duże przedsiębiorstwa

Firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej wspieramy w procesach implementacji innowacji technologicznej. Tworzymy strategie innowacji, identyfikujemy adekwatne rozwiązania startupowe, prowadzimy programy akceleracyjne oraz zapewniamy zespoły B+R.

Naukowcy, Wynalazcy, Parki Technologiczne

Wspieramy środowiska naukowe w identyfikowaniu potencjału rynkowego dla ich innowacyjnych rozwiązań, w tworzeniu modeli biznesowych i biznes planów oraz w testowaniu popytu. Jesteśmy partnerem w komercjalizacji technologii, łącząc świat nauki ze światem inwestorów.

Startupy, Inkubatory, Akceleratory

Inicjatywy i organizacje startupowe wspieramy w przygotowaniu biznes planów zorientowanych na usuwanie Barier Wzrostu oraz zarządzanie procesem innowacji.

Inventity oczami klientów

Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Doceniamy profesjonalizm i wysoki standard współpracy ze strony Inventity Foundation, którą rekomendujemy jako wiarygodnego partnera w biznesie.

Adam Kociołek
CEO Practic Sp. z o.o. Sp.k.a.
CEO Practic Sp. z o.o. Sp.k.a.
Adam Kociołek

Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Doceniamy profesjonalizm i wysoki standard współpracy ze strony Inventity Foundation, którą rekomendujemy jako wiarygodnego partnera w biznesie.

Mapa Strategii umożliwiła nam stworzenie długofalowego planu rozwoju oraz wdrożenie systemu planowania strategicznego. Najwięcej korzyści przyniosło opracowanie unikalnego, dostosowanego do fazy rozwoju i potrzeb naszej organizacji sposobu na skalowanie biznesu. To jedno z kluczowych wyzwań firm o formacie startup plus, z którym teraz lepiej sobie radzimy!

Opracowaliśmy dostosowany do fazy rozwoju sposób na skalowanie biznesu. W rezultacie prac przyjęliśmy ambitną strategię wzrostu zakładającą 26x wzrost przychodów w okresie 4 lat.
We współpracy z Doradcami pozyskaliśmy 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu.

Błażej Abel
CEO Landingi sp. z o.o.
CEO Landingi sp. z o.o.
Błażej Abel

Mapa Strategii umożliwiła nam stworzenie długofalowego planu rozwoju oraz wdrożenie systemu planowania strategicznego. Najwięcej korzyści przyniosło opracowanie unikalnego, dostosowanego do fazy rozwoju i potrzeb naszej organizacji sposobu na skalowanie biznesu. To jedno z kluczowych wyzwań firm o formacie startup plus, z którym teraz lepiej sobie radzimy!

Opracowaliśmy dostosowany do fazy rozwoju sposób na skalowanie biznesu. W rezultacie prac przyjęliśmy ambitną strategię wzrostu zakładającą 26x wzrost przychodów w okresie 4 lat.
We współpracy z Doradcami pozyskaliśmy 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu.

Doradcy wykazali się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz profesjonalnym podejściem w zakresie przeprowadzonych prac.

Z głębokim przekonaniem rekomenduję firmę Inventity Foundation do prac w zakresie doradztwa strategicznego.

Agnieszka Dziedzic
CEO Eduexpert sp. z o.o.
CEO Eduexpert sp. z o.o.
Agnieszka Dziedzic

Doradcy wykazali się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz profesjonalnym podejściem w zakresie przeprowadzonych prac.

Z głębokim przekonaniem rekomenduję firmę Inventity Foundation do prac w zakresie doradztwa strategicznego.

Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Projekt został zrealizowany w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i nasilenia konkurencji na rynku mediów. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane zmiany przyczynią się do trwałego wzrostu i efektywności naszej firmy.

Dobrosława Snarska Pełka
CFO, Burda Media Polska sp. z o.o.
CFO, Burda Media Polska sp. z o.o.
Dobrosława Snarska Pełka

Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Projekt został zrealizowany w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i nasilenia konkurencji na rynku mediów. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane zmiany przyczynią się do trwałego wzrostu i efektywności naszej firmy.

Zespół doradców Inventity Foundation, przeprowadził dla nas kompleksowy projekt doradczy obejmujący analizy, opracowanie strategii rozwoju oraz wsparcie spółki we wdrażaniu inicjatyw strategicznych.

W ramach współpracy, doradcy wykonali następujące prace; analiza rynku i otoczenia spółki, analiza zasobów i modelu działania spółki, analiza struktury organizacyjnej i systemów zarządzania, analiza Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®. W kolejnym kroku, nastąpiło opracowanie kierunków strategicznych, opracowane usprawnień modelu działania organizacji (struktura organizacyjna, procesy) zgodnego z wybranym scenariuszem, przygotowanie planu wdrożenia strategii wraz z harmonogramem określającym niezbędne działania oraz zmiany wewnątrz spółki wspierające realizację strategii. Otrzymaliśmy również wsparcie zespołów projektowych we wdrażaniu inicjatyw strategicznych.
Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Bartłomiej Glinka
CEO, OMIDA S.A.
CEO, OMIDA S.A.
Bartłomiej Glinka

Zespół doradców Inventity Foundation, przeprowadził dla nas kompleksowy projekt doradczy obejmujący analizy, opracowanie strategii rozwoju oraz wsparcie spółki we wdrażaniu inicjatyw strategicznych.

W ramach współpracy, doradcy wykonali następujące prace; analiza rynku i otoczenia spółki, analiza zasobów i modelu działania spółki, analiza struktury organizacyjnej i systemów zarządzania, analiza Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®. W kolejnym kroku, nastąpiło opracowanie kierunków strategicznych, opracowane usprawnień modelu działania organizacji (struktura organizacyjna, procesy) zgodnego z wybranym scenariuszem, przygotowanie planu wdrożenia strategii wraz z harmonogramem określającym niezbędne działania oraz zmiany wewnątrz spółki wspierające realizację strategii. Otrzymaliśmy również wsparcie zespołów projektowych we wdrażaniu inicjatyw strategicznych.
Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.