Rozliczenie podatkowe fundacji rodzinnych ulegnie zmianie

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie najnowszy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. To przepisy, na które firmy rodzinne w Polsce czekały od wielu lat. Rząd proponuje realną ochronę majątku firm rodzinnych – fundacje rodzinne w Polsce będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepisy mają wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie 2023 roku. Zasadniczy cel ustawy to wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna ma ułatwić procesy sukcesyjne w firmach rodzinnych oraz chronić majątek rodzinny przed podziałem i umożliwić pomnażanie go w przyszłości, z korzyścią dla fundatora (nestor rodu) i jego najbliższych. 

Zmiany opodatkowania fundacji rodzinnych

Zgodnie z założeniami projektu, fundacje rodzinne jako podmioty nabywające osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, podlegać będą zasadom opodatkowania dochodów osób prawnych. Fundacje rodzinne zostaną, co do zasady, objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie oznacza, że fundacja rodzinna nie będzie opodatkowywać podatkiem dochodowym dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od spółek, których będzie właścicielem lub udziałowcem. Środki pochodzące z tych źródeł zostaną opodatkowane ewentualnie po stronie beneficjentów, w przypadku otrzymania przez nich świadczenia od fundacji rodzinnej. Proponowana stawka podatku ma wynieść w takim przypadku 15% podstawy opodatkowania. Samo założenie fundacji ma być jednak neutralne podatkowo.

Planując reorganizację firmy rodzinnej warto zatem przemyśleć jej strukturę oraz zastanowić się nad możliwością skorzystania w przyszłości z instytucji fundacji rodzinnej, która może stać się dobrym narzędziem do zabezpieczenia majątku oraz inwestowania. Odpowiednie ułożenie struktury firmy rodzinnej z wykorzystaniem spółek kapitałowych może w przyszłości pozwolić na łatwiejsze powiązanie biznesu z fundacją rodzinną. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony zabezpieczyć majątek rodzinny przed jego rozdrobnieniem, a ponadto ułożyć relacje z potencjalnymi sukcesorami chroniąc jednocześnie interes prowadzonego biznesu.

Fundacje rodzinne w Polsce – podatki od początku 2023

Opublikowany projekt ustawy jest obecnie na etapie rządowych opinii. Ustawa zgodnie z projektem ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Planowany termin wejścia w życie przepisów o fundacji rodzinnej to początek 2023 r.

ROZWIĄZANIA PODATKOWE

  • wyłączenie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wszystkich świadczeń otrzymywanych przez fundatora i beneficjentów fundacji;
  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodów uzyskiwania przez fundatora oraz jego najbliższą rodzinę, należącą do tzw. grupy zero w podatku od spadków i darowizn, czyli małżonka, dzieci i dalszych zstępnych, rodziców i dalszych wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  • opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez osoby niespokrewnione z fundatorem 15 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zwolnienie fundacji rodzinnej od podatku dochodowego od osób prawnych. Nie będzie jednak stosowane w dwóch przypadkach: gdy fundacja będzie wypłacała świadczenie fundatorowi oraz beneficjentom – tu będzie stosowany 15-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych oraz w przypadku fundacji prowadzących działalność gospodarczą w zakresie innym niż wskazany w ustawie o fundacji rodzinnej.

 

Rozwijaj firmę rodzinną przy wsparciu Inventity Foundation

Wejdź na stronę naszego sklepu i zamów książkę „Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację”! Do książki dołączamy darmową konsultację biznesową, podczas której pomożemy wstępnie zidentyfikować obszary o najsilniejszym potencjale wzrostu Twojej firmy.