Ślad węglowy w organizacji

Ślad węglowy przedsiębiorstwa

Najbliższa dekada upłynie pod znakiem zielonej modernizacji wszystkich sektorów odpowiedzialnych za emisję w tym m.in. energetyki, ciepłownictwa, transportu czy rolnictwa. Dużą rolę w transformacji energetycznej odegrają przedsiębiorstwa i instytucje finansowe za sprawą wprowadzenia zasad zrównoważonego finansowania tzw.  Taksonomii Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. Innymi słowy Taksonomia nie wprowadza zakazu inwestowania w działalności szkodzące środowisku, ale przyznaje dodatkowe preferencje dla ekologicznych rozwiązań oraz przeciwdziała tzw “greenwashingowi” 

Konieczność raportowania zrównoważonego rozwoju będzie wymagało od firmy rozpoczęcia zbierania danych już od 2023 roku. Jest to ważne z tego względu, że wszystkie duże przedsiębiorstwa będą musiały ujawniać dane m.in. o śladzie węglowym w raporcie w 2024 roku, za rok obrotowy 2023. Przejrzysta inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych pozwoli organizacji określić jej indywidualny wpływ na klimat oraz pomoże w zyskaniu uznania wśród partnerów biznesowych i umożliwi znalezienie się w ich łańcuchu wartości. Przedsiębiorstwa dbające o poprawę własnych wskaźników emisyjności w pierwszej kolejności wybierają dostawców produktów lub usług, którzy policzyli swój ślad węglowy i wdrażają działania redukujące emisję gazów cieplarnianych.

ESG nie tylko dla dużych graczy

Duże podmioty inwestycyjne i finansowe w coraz większym zakresie będą zwracały uwagę na zrównoważony rozwój swoich podmiotów zależnych i kontrahentów, w tym również z sektora MŚP. Wynika to z jednej strony z wymogów regulacyjnych, z drugiej natomiast z przekonania, że przedsiębiorstwa zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ESG lepiej radzą sobie w warunkach kryzysowych oraz przynoszą długofalowo wyższe stopy zwrotu.

Nacisk na podwyższanie standardów biznesowych w obszarach ekologii, praw człowieka oraz przejrzystości korporacyjnej jest już dostrzegalny. Wydaje się, że kierunek ten będzie zyskiwał na znaczeniu i finalnie stanie się jedyną możliwą ścieżką rozwoju zarówno dla dużych firm jak i sektora MŚP.

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa?

Ślad węglowy przedsiębiorstwa to całkowita ilość gazów cieplarnianych (ang. GHG Grennhouse Gass) wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku jego działalności. Ślad węglowy jest wyrażany jako ekwiwalent dwutlenku węgla, a jego miarą jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych wykonuje się w oparciu o normę ISO 14067 oraz o globalny standard metodologii GHG Protocol.  Zgodnie z tą metodologię emisję gazów cieplarnianych organizacji ujawnia się dla 3 zakresów:

  • Zakres 1 obejmuje emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych powstałych w wyniku zużycia paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością spółki lub przez nią nadzorowanych np. emisje związane ze spalaniem paliw w kotłach i pojazdach, emisje powstałe w wyniku zachodzących procesów produkcyjnych i technologicznych,  w tym ulatniających się do atmosfery czynników chłodniczych;
  • Zakres 2 obejmuje emisje pośrednie powstałe w wyniku zużycia zakupionych przez firmę na rynku: energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu – fizycznie ta emisja powstaje poza granicami przedsiębiorstwa;
  • Zakres 3 obejmuje inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników, czy używania produktów przez końcowych użytkowników. 

Transparentność danych i precyzja ważnym kryterium jakości kalkulacji

Chcąc zachować zgodność z wytycznymi GHG Protocol przy rozpoczynaniu pracy nad kalkulacją śladu węglowego należy pamiętać o uwzględnieniu istotnych zasad, np.: granic działania organizacji, granic operacyjnych, ujęcia odpowiednich gazów cieplarnianych i wskaźników GWP przy przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla czy – jak w przypadku kalkulacji emisji Zakresu 3 – o wiele bardziej skomplikowanych działań, umożliwiających jego wyliczenie w sposób wiarygodny dla odbiorców.

Podsumowując, najważniejsza jest poprawna kalkulacja zużywanych materiałów i surowców, czyli opracowanie bilansu materiałowego i energetycznego wraz ze źródłem i typem pochodzenia surowca (pierwotny, wtórny) oraz transportem. Bez obliczenia ich wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktów wszelkie działania będą tylko marketingiem, a nie konkretnymi działaniami strategicznymi mającymi na celu faktyczną poprawę wpływu działania firmy na środowisko.

Chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć ESG w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!

Wejdź na stronę naszego sklepu i zamów książkę „Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację”! Do książki dołączamy darmową konsultację biznesową, podczas której pomożemy wstępnie zidentyfikować obszary o najsilniejszym potencjale wzrostu Twojej firmy.