Łukasz Dojka Założyciel ogólnopolskiej sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms

Xtreme Fitness dzieli się wrażeniami po wdrożeniu strategii Growing Pains

Obecnie każda firma dąży, a przynajmniej powinna dążyć do szybkiego rozwoju i ekspansji. Często napotyka wówczas na nieoczekiwane przeszkody. Tak było w przypadku Xtreme Fitness, spółki ambitnie planującej rozszerzenie swojej sieci do 227 klubów do końca 2027 r.

Proces ten, choć pełen potencjału, kryje w sobie liczne wyzwania związane z komunikacją, zarządzaniem oraz rozwijaniem struktur wewnętrznych. W tym kontekście współpraca z Inventity i zastosowanie strategii Growing Pains Strategy stała się kluczem do identyfikacji i przezwyciężenia tych barier. W wywiadzie eksperci dzielą się swoimi doświadczeniami, rzucając światło na główne cele i wyzwania, z jakimi Xtreme Fitness musiało się zmierzyć, kluczowe bariery wzrostu, oraz na to, jak strategia Growing Pains pomogła zidentyfikować problemy i je rozwiązać. Zapraszamy do wywiadu z Łukaszem Dojką przedsiębiorca i sportowcem, założycielem ogólnopolskiej sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms oraz CEO Xtreme KiDS.

Rozwój sieci klubów Xtreme Fitness

Jakie były główne cele i wyzwania, z jakimi Xtreme Fitness musiało się zmierzyć, zwracając się do Inventity w 2021 roku?

W pierwszej kolejności książkę Growing Pain zarekomendował mi Patrick Bet David. Po przeczytaniu książki mogliśmy stwierdzić, że napotkaliśmy na wiele bólów wzrostowych opisanych w książce. Analizując metodę Growing Pains zwróciliśmy się do Inventity w celu przeprowadzenia warsztatów analizy bólów wzrostowych i opracowanie strategii.

Jakie były kluczowe bariery wzrostu, z którymi zetknęła się firma ze względu na szybki rozwój?

Głównymi barierami były problemy w komunikacji w różnych obszarach organizacji, rozwój kompetencji managerskich, rozwój profesjonalnej struktury HR oraz szereg procesów i procedur wspierający dynamiczny rozwój firmy.

W jaki sposób podejście Growing Pains Strategy pomogło w identyfikacji problemów rozwojowych i eliminacji barier wzrostu?

Proces był bardzo szczegółowy, kilkudniowe warsztaty strategiczne około 20 osobowego zespołu, stworzenie definicji biznesowej, misji strategicznej oraz głównych celów strategicznych, które pomogły wyznaczyć kierunek organizacji na najbliższe kilka lat.

Które możliwe kierunki strategiczne były brane pod uwagę i co wpłynęło na wybór konkretnej strategii rozwoju w przypadku Xtreme Fitness?

Głównymi obszarami, nad którymi skoncentrowaliśmy się najbardziej, były: zdefiniowanie rynku docelowego, misja strategiczne i wyznaczenie celu otwarcia 227 lokalizacji do końca 2027 roku, rozwój kadry managerskiej oraz wdrożenie wielu procesów poprawiających komunikację.

Jaki był główny cel strategiczny przyjętej strategii i jakie konkretne inicjatywy były realizowane w jej ramach?

Główny cel strategiczny to otwarcie 227 rentownych klubów do końca 2027 r., natomiast główne inicjatywy, nad jakimi pracowaliśmy, to procesy komunikacji, rozwój kompetencji managerskich, stworzenie rynku docelowego, a także struktura HR

Czy udało się osiągnąć założone cele? Jaki był wyniki wdrożenia strategii?

Strategia Growing Pains była przygotowana na okres 18-24 miesięcy i została zrealizowana w 100%. Pomogło to przygotować organizację do dalszego skalowania,. Obecnie jesteśmy na etapie otwierania 30-40 lokalizacji rocznie.

Jakie są długoterminowe korzyści i wartość, jaką Xtreme Fitness osiągnęło dzięki współpracy z Inventity oraz wdrożeniu strategii Growing Pains Strategy?

Uważam, że jest wiele długoterminowych korzyści, od zrozumienia i analizy piramidy rozwoju organizacyjnej, wyznaczenie kierunku/celu organizacji poprzez stworzenie i optymalizację wielu nowych procesów wspierających szybki rozwój. Dodatkowo pozytywnie oceniam kompetencje eksperta, który został dobrze dobrany pod nasze potrzeby i współpracował z nami w pracy nad strategią

Czy istnieją jakieś konkretne przykłady sukcesów lub innowacyjnych rozwiązań, które wynikają z tej współpracy i wdrożenia strategii?

Nowa struktura organizacyjna pozwoliła przypisać poszczególne obszary odpowiedzialności do Senior Teamu. Stworzona struktura działu HR pozwoliła zaś przygotować profesjonalne procesy związane z onboardingiem, szkoleniami, zarządzeniem i off boardingiem pracowników.

Najważniejsze wnioski

Zrozumienie i analiza bólów wzrostu są kluczowe dla skalowania biznesu — Xtreme Fitness, dzięki strategii Growing Pains Strategy, mogło zidentyfikować i rozwiązać kluczowe problemy związane z komunikacją, zarządzaniem i strukturą organizacyjną, co było niezbędne do dalszej ekspansji.
Strategiczne planowanie i ustalanie celów jest fundamentem sukcesu — ustalenie jasnych celów strategicznych, takich jak otwarcie 227 klubów do końca 2027 roku, pozwoliło na skoncentrowanie działań i zasobów w celu ich realizacji.
Rozwój kompetencji kierowniczych i struktur HR jest niezbędny do wsparcia dynamicznego rozwoju — inwestycje w rozwój kadry menedżerskiej i profesjonalizację działu HR umożliwiły Xtreme Fitness skuteczne zarządzanie zespołem i procesami w szybko rozwijającej się organizacji.
Komunikacja i struktury organizacyjne muszą ewoluować wraz z firmą — wprowadzenie nowych procesów i struktur, takich jak nowa struktura organizacyjna i dział HR, pozwoliło na lepszą komunikację i efektywność działania w obrębie rosnącej firmy.
Długoterminowe korzyści z wdrożenia strategii są wielowymiarowe — oprócz bezpośrednich efektów, takich jak przygotowanie firmy do skalowania, Xtreme Fitness zyskało również zrozumienie piramidy rozwoju organizacyjnego i optymalizację procesów, co stanowi solidną bazę dla przyszłego rozwoju.

Autor wywiadu: Wojciech Szapiel

Łukasz Dojka Założyciel ogólnopolskiej sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms

Łukasz Dojka – przedsiębiorca i sportowiec. Założyciel ogólnopolskiej sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms, która po 10 latach stała się liderem na rynku i pierwszym skutecznym modelem franczyzowym kompleksowych klubów fitness. Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z najlepszymi operatorami klubów fitness na świecie. Po tym czasie wrócił do Polski, połączył pasję oraz biznes i otworzył swój pierwszy klub fitness. Po roku na mapie Polski pojawił się kolejny punkt z logo Xtreme, a wraz z nim plan na skalowanie biznesu i stworzenie modelu franczyzowego. Obecnie sieć liczy ponad 50 klubów w całym kraju, a plan długoterminowy to kilkaset lokalizacji w Polsce i ekspansja za granicę. Łukasz Dojka prowadzi kanał YouTube „Biznesmania” dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie biznesu i rozwoju osobistego. Prywatnie szczęśliwy mąż oraz ojciec Kai i Gabi.