doskonałość operacyjna

Doskonałość operacyjna, czyli co tak naprawdę?

Kiedy ostatnio zdarzyło wam się zmienić dostawcę z przyczyn innych niż cena? Im powszechniej dostępny produkt lub usługa, tym mniejszą rolę odgrywa cena, a większą… no właśnie, co? Wyjaśniamy, czym jest doskonałość operacyjna.

Kupując auto, otrzymałem od dilera ofertę ubezpieczenia. „Może być”, pomyślałem, odruchowo „wyklikując” kalkulację w formularzu online u mojego obecnego ubezpieczyciela. Cena była o 30% niższa. Świetnie. Postanowiłem jednak podzielić się moim odkryciem z dilerem. I tu pełne zaskoczenie. Diler nie tylko był w stanie precyzyjnie wypunktować różnice w ofertach, ale także skorygować zakres i cenę swojej oferty do moich wymagań, a to wszystko, zanim nawet mój obecny ubezpieczyciel zdążył odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Nad ostatecznym wyborem nie zastanawiałem się zbyt długo.

Doskonałość operacyjna w praktyce

Sytuacja ta dobitnie pokazała, że w świecie podobnych do siebie produktów przewaga konkurencyjna budowana jest na zupełnie innej warstwie:

  • Przygotowania
  • Standaryzacji
  • Komunikacji
  • Znajomości rynku

Te elementy z kolei buduje się w procesie ciągłego doskonalenia, a dobrze wyklarowane potrafią wzbogacić ofertę o coś, z czym trudno konkurować nawet ceną — zaufanie klienta.

Internet wchłonął już tysiące publikacji na temat tego, czym jest doskonałość operacyjna i jakie przynosi korzyści. O ile bez większego trudu znajdziemy wiele ciekawych treści, o tyle zrozumienie istoty doskonałości operacyjnej jest nie lada wyzwaniem.

Do mnie osobiście najbardziej przemawia stwierdzenie, jakie zaproponowali Michael Treacy oraz Fred Wiersema, w którym przekonują, że doskonałość operacyjna to „koncentracja na dostarczaniu klientom produktów lub usług w konkurencyjnych cenach i przy minimalnych niedogodnościach”.

Innymi słowy, organizacja musi przekonać siebie samą, swoich pracowników i dostawców, że kluczem do sukcesu na danym rynku jest skupienie się na wydajności, sprawności i zrozumieniu klientów.

Brzmi dość prosto. Jak zatem tego dokonać?

Samoświadomość to podstawa

Podstawową rzeczą jest samoświadomość. Pracownicy muszą znać słabe i mocne strony organizacji i brać czynny udział w ich wzmacnianiu (mocnych) i eliminacji (słabych).

Zarząd musi mieć pełną wiedzę o zasobach, konkurencji i rynku, aby dopasowywać cele do otoczenia biznesowego i skutecznie nadawać kierunek dla całej firmy. Usystematyzowane podejście do mierzenia stopnia rozwoju organizacji pozwala zdobyć informacje niezbędne do kolejnego kroku.

Tym krokiem jest strategia. Prosta, przejrzysta i odpowiednio dobrana do poziomu rozwoju organizacji i jego otoczenia. Angażująca wszystkich pracowników i dająca ramy do wyboru, które działania należy podejmować, a które wstrzymywać. Strategia, która daje się łatwo przekształcać w konkretne i mierzalne cele, a także — w przypadku zmian w otoczeniu rynkowym — dostosować do nowych realiów.

W Inventity Foundation skupiamy się przede wszystkim na tych dwóch aspektach, wykorzystując metodykę Growing Pains Strategy.

Mapa Strategii pozwoli osiągnąć doskonałość

Podstawą Growing Pains Strategy są dwa narzędzia:

1. Audyt Barier Wzrostu i Efektywności Organizacyjnej®

Pozwala zmierzyć i ocenić symptomy typowe dla rozwoju organizacji oraz poziom zaawansowania w 6 kluczowych obszarach:

  • Zidentyfikowanie opłacalnego rynku i ustalenie niszy rynkowej
  • Rozwój właściwych produktów i usług
  • Pozyskiwanie i zarządzanie zasobami
  • Rozwój systemów operacyjnych
  • Rozwój systemów zarządzania
  • Zarządzanie kulturą organizacyjną

Doskonałość operacyjna

2. Mapa Strategii

Plan strategicznego rozwoju na 3-5 lat, ujęty w skondensowanej i czytelniej formie, definiującej fundament biznesu (definicja, misja, strategia podstawowa) oraz cele strategiczne w każdym z 6 kluczowych obszarów działalności organizacji.

Dla firmy działającej na konkurencyjnym rynku, która musi szukać przewag w innych obszarach niż tylko cena, tak przygotowana strategia pozwala na jasne zdefiniowanie zasad doskonałości operacyjnej i uniknięcie typowych problemów, jak overengineering.

Może brzmi to kontrintuicyjnie, ale jednym z elementów doskonałości operacyjnej jest wypracowanie procedury oceny kosztu i wartości dodanej z usprawnienia tak, aby jak najbardziej zbliżyć się do punktu, w którym koszty działalności (a tym samym produktów lub usług) są minimalne.

Doskonałość operacyjna a koszty

Najczęściej punkt ten jest gdzieś pomiędzy całkowitą, możliwą do osiągnięcia doskonałością (wdrożyliśmy wszystko, co możliwe i dostępne na rynku), a kompletnym brakiem wymaganych systemów i procedur (działamy całkowicie chaotycznie i incydentalnie).

Szukamy więc balansu w taki sposób, aby zminimalizować cenę produktu czy usługi, przy zachowaniu parametrów jakościowych adresujących najważniejsze potrzeby danego rynku. Podążając za tą strategią organizacja w niestrudzony sposób, powinna poszukiwać sposobów minimalizacji kosztów ogólnych poprzez upraszczanie procesu produkcji lub świadczenia usługi, redukcję kosztów transakcyjnych oraz optymalizację procesów biznesowych, mając na uwadze łańcuch wartości, a nie poszczególne zespoły czy jednostki funkcyjne.

Autor artykuły: Wojciech Wąsik, Certyfikowany Doradca GROWING PAINS STRATEGY®.

Wojciech Wąsik Doradca Growing Pains StrategyWojciech posiada ponad 13-letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania, IT, digitalizacji procesów, bezpieczeństwie informacji i zarządzaniu. Pracował zarówno w środowisku startupowym, gdzie odpowiadał za rozwój i wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, jak i w wiodącej polskiej grupie specjalizującej się w integracji systemów i rozwiązań dla sektora przemysłowego. Swoją karierę rozpoczynał od stanowisk technicznych i inżynierskich, szybko obejmując odpowiedzialność za zarządzanie zespołem, projektem, oddziałem, a w ostatnich latach – zarządzaniem strategicznym.

 

 

 

 

Potrzebujesz porady lub konsultacji w sprawach biznesowych? Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci skrupulatnie przeanalizują Twoją sytuację i zaproponują spersonalizowane rozwiązania, dopasowane do Twoich potrzeb.