Strategia i innowacje w konwencjonalnej branży

“To będzie coś wyjątkowego” pomyślałem odjeżdżając z hotelu, w którym właśnie zakończyliśmy prowadzić warsztat strategiczny.

Kiedy dołączyłem do projektu przygotowania mapy strategii dla Bysewo – spółki z branży handlu materiałami budowlanymi, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że będzie to projekt o niewielkim potencjale innowacyjnym. Branża bardzo dojrzała i stabilna. Silna konkurencja oferująca w zasadzie te same produkty. Duże zatory płatnicze i do tego regulacje prawne oraz silna w ostatnim czasie ingerencja państwa w rynek. Czy w takim środowisku można stworzyć solidną strategię? Czy będzie w niej miejsce na innowacje i zbudowanie przewagi konkurencyjnej?

Wyzwanie podjęliśmy

Bysewo jako rodzinna firma o wieloletniej historii, zaczęła borykać się z charakterystycznymi problemami dla tego typu organizacji. Erozja marży, brak jasno wytyczonego kierunku rozwoju, spadek motywacji w zespole i kurczące się obroty nie napawały optymizmem w kontekście wdrażanych planów sukcesji. Niegdyś prężnie działająca firma o silnej pozycji na lokalnym rynku, dzisiaj borykała się z problemami mogącymi w dalszej perspektywie zagrozić jej istnieniu. Jasnym było, że potrzebne jest wsparcie w profesjonalizacji i wytyczeniu strategicznych kierunków rozwoju.

Tylko jak to zrobić?

Zaczęliśmy od oceny organizacji poprzez przeprowadzenie Badania Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®, które precyzyjnie wskazały obszary wymagające największego skupienia.

  • Pracownikom brakuje wiedzy dokąd zmierza nasza firma.
  • Pracownicy w firmie czują się zagubieni bądź niedoinformowani.
  • Wśród pracowników panuje pogląd: „jeśli chcesz, żeby praca była wykonana dobrze, zrób ją sam”.
  • Brakuje nam dobrych menedżerów.

Intuicja Zarządu była słuszna – firma borykała się z brakiem jasnego kierunku strategicznego jak i problemami operacyjnymi, które w zderzeniu z coraz silniejszą konkurencją skutkowały pogarszającą się pozycją na rynku. Z drugiej strony, firma była silnie skupiona na kliencie, jego potrzebach i sprawnej obsludze co wynikało nie tylko z obowiązków ale także było silnie zakorzenione w kulturze organizacji.

Analiza otoczenia zaprezentowana przez spółkę wniosła cały zestaw cennych informacji do projektu. Przede wszystkim firma posiadała kilka solidnych atutów jak przynależność do grupy PSB czy rozwinięte linie biznesowe dla klientów indywidualnych oraz wykonawców. Niestety, równocześnie moje obawy zyskały potwierdzenie – największym problemem była wysoka wrażliwość cenowa klientów w każdym segmencie rynku oraz silna konkurencja. Niełatwa sytuacja. Zważywszy, że branża nie wyróżniała sie szczególnie innowacyjnym podejściem.

Zaczynamy warsztaty strategiczne.

Każda dojrzała spółka to lata historii, wiele wątków, ludzi, prób, błędów oraz lepiej czy gorzej działajacych jednostek biznesowych. W takim gąszczu doświadczeń łatwo stracić z oczu najważniejsze problemy i atuty firmy i zbudować dobrze brzmiącą, ale oderwaną od rzeczywistości strategię. Metodyka Growing Pains Strategy® rozwiązuje ten problem stopniowo przeprowadzając uczestników warsztatu przez najistotniejsze kwestie ich działalności i angażując na każdym kroku do czynnego rozwiązywania problemów. W przypadku Bysewo zadziałało to modelowo. Przeszliśy przez syntezę otoczenia konkurencyjnego zarysowując najważniejsze cechy konkurencji i nanosząc je na piramidę rozwoju organizacji po to aby zwizualizować faktyczne różnice między rynkiem a Spółką. To dało do myślenia. Umożliwiło też zespołowi spojrzeć na firmę z nieco innej perspektywy. Wyjść z pułapki myślenia o bieżących działaniach i skupić się na celach strategicznych, budujących przewagę konkurencyjną i wpływających na poprawę systemów operacyjnych oraz systemów zarządzania. Prawdziwym zaskoczeniem, nie tylko dla nas – doradców ale i zespołu Bysewo była ilość i jakość zdefiniowanych celów i inicjatyw strategicznych. Dzięki metodyce Growing Pains Strategy® zespół był w stanie sięgnąć do swoich doświadczeń, zderzyć je z obrazem rynku oraz słabymi i mocnymi stronami swojej organizacji. To w konsekwencji otworzyło uczestników na zdefiniowanie strategicznych działań i innowacji wytyczających drogę do wzmocnienia pozycji rynkowej. Po trzech produktywnych dniach wypracowaliśmy fundament biznesu oraz cele strategiczne z którymi zespół w pełni identyfikował się. Co ważniejsze, efekt warsztatu otworzył oczy wielu uczestnikom na te aspekty działalności, na które w codziennej pracy zwyczajnie nie ma czasu, a które na pewnym etapie rozwoju spółki mają decydujący wpływ na jej zdolność do trwałego odnoszenia sukcesów.

W konsekwencji, nie tylko udało się rozbudzić innowacyjne myślenie ale także wzmocnić poczucie właścicielstwa celów strategicznych i obszarów działalności firmy jak i ugruntować świadomość organizacji i jej pozycję na rynku.

Jeśli plany się powiodą, w co szczerze wierzymy, to rzeczywiście będzie to coś wyjątkowego. Wspieramy wszystkie wypracowane inicjatywy i cele oraz trzymamy kciuki za skuteczne wdrożenie!

 

Autor artykułu: Wojciech Wąsik Certyfikowany Doradca GROWING PAINS STRATEGY®.

Wojciech Wąsik Doradca Growing Pains StrategyWojciech posiada ponad 13-letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania, IT, digitalizacji procesów, bezpieczeństwie informacji i zarządzaniu. Pracował zarówno w środowisku startupowym, gdzie odpowiadał za rozwój i wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, jak i w wiodącej polskiej grupie specjalizującej się w integracji systemów i rozwiązań dla sektora przemysłowego. Swoją karierę rozpoczynał od stanowisk technicznych i inżynierskich, szybko obejmując odpowiedzialność za zarządzanie zespołem, projektem, oddziałem, a w ostatnich latach – zarządzaniem strategicznym. W tej organizacji odpowiada za opracowanie i realizację strategii digitalizacji procesów i zwiększenia skalowalności grupy, strategię i politykę bezpieczeństwa informacji, strategię M&A (krajową i międzynarodową), a także za szereg inicjatyw związanych z poprawą efektywności organizacyjnej. Zarządza budżetami działów IT, Digital, Information Security oraz M&A, a także koordynuje pracę i projekty 5-osobowego zespołu oraz 5-10 dostawców zewnętrznych. Realizował szereg projektów digitalizacji procesów, wdrażania usprawnień i zmian organizacyjnych oraz procesowych, jak również prowadził procesy akwizycji oraz integracji spółek technologicznych i usługowych.